Danjournal er et værktøj udviklet til socialt arbejde

Som du kan se nedenfor bruges Danjournal af mange typer af institutioner. Danjournal er allerede skræddersyet til forskellige institutioners behov og systemet er nemt at tilpasse. Derfor passer Danjournal formentlig også til jeres institutions arbejdsform.


Bosteder, opholdssteder og botilbud

Disse steder har ofte deres omdrejningspunkt i modulerne: dagbogen, udviklingsplaner og evalueringer. Endvidere bruger medarbejderne vagtplanen, kalenderen og meddelelsesbogen til at holde tråd med kommunikation og planlægning. Ugeplaner for beboerne er essentielle for mange, og disse planer fungerer samtidig som et aktivt arbejdsredskab og arbejdsbeskrivelse for medarbejderne.

Læs en udtalelse »

Vi valgte i 2010 Danjournal, fordi vi skulle bruge et fleksibelt online program til at dokumentere og formidle viden om vores børn på en let og tilgængelig måde. BjørneBandens Weekendkoloni tilbyder mange forskellige ydelser: Weekendaflastning, Akut foranstaltning, Støtte/Kontakt forløb og Familievejledning. Vi bruger Danjournal som et multisite. På Danjournal har vi inddelt os i fire afdelinger på vores kerneydelse og derudover 3 afdelinger der dækker over akut, støtte og familie. En nødvendig opdeling hvor man som organisation kan bruge et fleksibelt program og give medarbejdere rettigheder til de respektive børn. Dermed er programmet med til at sikre tavshedspligten i paraplyorganisationer. Den enkelte medarbejder bruger systemet tilpasset sin konkrete ydelse.
  • Weekendaflastningen bruger Danjournal til dagbogsskrivning, aftaler, personoplysninger, rapporter, mm.
  • Akut-foranstaltningen bruger Danjournal til beskeder i hverdagen og som overstående.
  • Støtte/Kontakt forløbet bruger Danjournal til dagbogsskrivning, personoplysninger og rapporter.
  • Familievejledningen bruger Danjournal til primært dagbogsskrivning, personoplysninger og rapporter.

Ledelsen og medarbejderne er glade for at bruge Danjournal, fordi det er brugervenligt og tilgængeligt online. Vi er tilfredse med Danjournals service. De går op i, at vi får mest mulig glæde af systemet i vores hverdag. Det skal bemærkes at Danjournal tager mod forslag til systemændringer. Vi kan anbefale Danjournal til andre organisationer der har brug for enten en stor eller en lille brugerflade til at registrere børn, unge, klienter, beboere eller lign.

BjørneBanden, Administrerende Leder Teis Bjørn Nielsen –
www.weekendkoloni.dk

Gadeplans- og exitprogrammer

Medarbejdere i disse organisationer arbejder ofte direkte fra gaden. Det betyder at de arbejder fra tablet computerer (iPad, Samsung tablet. etc). Ofte har medarbejderne brug for at danne statusrapporter, modtage kalendernotifikationer og se status på fokusområder i udviklingsplaner. Derudover bruges de generelle funktioner i Danjournal som er beskrevet ovenfor. Medarbejderne her har en brugerflade i Danjournal, der gør det let at kommunikere fra gadeplan, selv når man sjældent ser hinanden.

Læs en udtalelse »

Vi er et opholdssted med 8 døgnpladser og 10 medarbejdere. Vi har siden 2011 brugt Danjournal, dog mest til at lægge vagtplan og til at skrive dagbog. Fremover vil også vores pædagogiske handleplaner og statusrapporter blive skrevet i Danjournal. Vi er glade for at bruge Danjournal, fordi det er et meget simpelt system, der er let tilgængeligt for de fleste. De fleste af os benytter muligheden for at læse hjemmefra på Danjournal før vi møder på arbejde. Dette giver mulighed for at møde velforberedt. Ligesom man hele tiden kan tjekke vagtplan eller ændringer i denne. Det er rart at kunne skrive i Danjournal hjemmefra. Fx hvis der er noget vi ikke fik noteret i arbejdstiden, kan vi stadig nå det senere på dagen.Vi er meget tilfredse med den hjælp Danjournal giver os, der er hurtig hjælp at hente, hvis en medarbejder har brug for assistance eller foreslag til ændringer. Vi kan anbefale Danjournal til andre, som har brug for at samle deres handleplaner, statusrapporter og vagtplaner. Der er stadig dele af Danjournal vi ikke bruger, men vi tager det skridt for skridt så alle kan følge med, her er det rart at man kan aktivere de enkelte moduler efterhånden som man tager dem i brug.

Den selvejende institution Nielstrup, Peter Bak, -
www.nielstrup.dk

Behandlingshjem og Stofbehandlingsinstitutioner

Ligesom bosteder, opholdssteder og botilbud, bruger denne gruppe kernemodulerne i Danjournal. Men fælles for behandlingshjem og stofbehandlingsinstitutioner er at de i udpræget grad anvender medicinmodulet. Medicinmodulet giver altid præcise svar på hvilke præparater der skal udleveres, hvornår det skal udleveres, og naturligvis en søgbar dokumentation over hvad der er blevet udleveret.

Læs en udtalelse »

Ringsted Krisecenter er en selvejende institution, der iht. SEL § 109 tilbyder midlertidigt ophold, rådgivning, støtte og behandling til voldsudsatte kvinder og deres børn. Vi har plads til 8 kvinder og ca. 12 børn ad gangen og på årsbasis bor her ca. 50 kvinder og lige så mange børn.

Vi startede med at bruge Danjournal i januar 2012 – og kan varmt anbefale brugen af det, fordi vi 9 ansatte medarbejdere er så glade og tilfredse med det.
Vi var på udkig efter et journalsystem, der var enkelt at bruge og som kunne passe til de behov, som vi havde ved overgang fra papir og kinabøger til elektronisk dokumentation. Danjournal viste sig meget imødekommende overfor vore spørgsmål og overfor at udvikle værktøjet, så det passer til vore forhold.
På et krisecenter har man f. eks. både voksne og børn boende – og det skal i systemet være enkelt at se familien samlet og hver for sig.

Systemet har mange muligheder, og vi har taget modulerne i brug efterhånden som vi var klar til at udvide.
I forhold til beboere bruger vi stamdata, dagbog og tilknytter dokumenter såsom underretninger eller krisecentererklæringer. Vi er i gang med at udvikle brugen af opholdsplaner.

I forhold til medarbejdere bruger vi dagligt meddelelsesbogen, som jo har erstattet den gamle kinabog. Vi bruger også ugeplanen, hvor møder og aktiviteter skrives ind, og hvor vi tilknytter agendaer og referater. Der er nem medarbejderoversigt med diverse stamdata og her vil brugen også kunne udvides.
I Ringsted Krisecenter har vi tilknyttet frivillige medarbejdere, som har brug for nogle men ikke alle oplysninger om beboere. Her giver Danjournal også mulighed for en begrænset adgang på en fin måde.

Vi har anbefalet journalsystemet til flere andre krisecentre, hvoraf nogle har taget det i brug. Vi synes det er meget velegnet til vores arbejdsområde.

Ringsted Krisecenter,
www.ringsted-krisecenter.dk, Forstander Kirsten Hejnfelt

Specialskoler og dagtilbud

Opsætningen for denne gruppe minder meget om opsætningen i Danjournal for opholdssteder, men ugeplanerne er essentielle her. De danner en tryg ramme for eleverne, og en sikker opgavebeskrivelse for medarbejderne. Fremskridt måles via daglige notater og evalueringer.

Læs en udtalelse »

Vi er en miljøterapeutisk institution med 14 beboere som er behandlingstrængende unge. Udover ledelsen er vi ca. 14 ansatte. Vi har brugt Danjournal siden 2007. Helt fra begyndelsen, bakkede vi Morten op i at skabe et skræddersyet system, som passede til behovet på opholdssteder. Vi har siden 2007 været aktive medskabere af Danjournal, så systemet kom til at opfylde vores behov på Søegaard.

Danjournal startede som et Dagbogssystem, hvor vi kan få opfyldt behovet for at dokumentere og kommunikere de daglige observationer vedr. de unge på Søegaard. Det en vigtig funktion, at disse observationer bliver kategoriseret, så det efterfølgende er enkelt og nemt at få et overblik over eksempelvis samtlige hændelser vedr. medicin i en given periode for en given beboer. Vi planlægger også at benytte dagbogsdelen, som en slags "dialogbog" med beboerne, det handler vores dialog med Danjournal om i øjeblikket. Meddelelsesbogen er en anden vigtig funktion i Danjournal, som har erstattet den gammeldags "Kina-bog", som nemt blev uoverskuelig. Nu kan vi i stedet målrette vores beskeder til enkeltpersoner eller en gruppe af medarbejdere, så vi bruger vores ressourcer bedst muligt og dermed får mere tid til de unge.

Vi bruger ligeledes Danjournal til vores medarbejderhåndbog, som vores Beredskabsplan med Sorg og Kriseplan også er en del af. Det er dejligt at ændringer/tilpasninger i teksten kan foretages direkte og på den måde distribueres videre til alle medarbejdere på en gang. Derved undgås en støvet mappe på reolen, som nærmest er forældet i det øjeblik dokumentet er skrevet ud. Vi arbejder på, at få lagt Søegaards APV ind i Danjournal, hvilket både Arbejdstilsynet og Tilsynsmyndigheden har udtrykt stor begejstring for. Egentlig er navnet "Danjournal" misvisende, da systemet rummer meget mere end et journaliserings-system. Det er et yderst vigtigt administrativt redskab i det daglige, eksempelvis mht. vagtplanlægning og administrationen af timeforbruget. Ydermere, så er det effektivt, at referater fra diverse møder kan skrives direkte ind i Danjournal på baggrund af den allerede oprettede dagsorden. På Søegaard foregår dette, ved at Danjournal "kastes op på væggen", så alle kan følge med i beslutningerne både mht. referat og vagtplan.

Danjournal er et dynamisk system, således at funktionerne kan tilpasses og videreudvikles i takt med at Søegaard udvikler sig. Det har været en positiv oplevelse, at når vi videreformidler vores ønsker og idéer til Morten, som udvikler Danjournal, så har han udvist en fin indlevelsesevne i forhold til dagligdagen på vores sted og de udfordringer/behov medarbejderne og ledelsen har ved den daglige brug af Danjournal. Der går kort tid fra vi fortæller Danjournal om at vi ønsker en ny funktion til ønsket er opfyldt. Det kan vi godt lide! Det passer godt til vores behov for hurtig omstillingSøegaard, Leder Mads Søegaard –
www.soegaard.nu

Bestil Gratis Demologin


Send